IFTIN

  • Somalische vrouwen een eigen plek geven in de Nederlandse samenleving.
  • Het bevorderen van de integratie, participatie en emancipatie van Somalische vrouwen in Nederland.
  • Het bevorderen en stimuleren van de kennis en vaardigheden van de vrouwen d.m.v. trainingen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en kunnen opkomen voor hun rechten.
  • Het doorbreken van het isolement van Somalische vrouwen en jongeren.
  • Het helpen bij opvoedproblematiek en het voorkomen van probleemgezinnen.

Nieuws

Nieuwsbrief februari - maart 2019

De afgelopen periode stonden er weer mooie activiteiten op het programma.
Door middel van deze nieuwsbrief willen wij jullie daarover informeren.  |  lees meer »

Projecten

Programma Opvoedcoach

In het kader van het programma ' Collectieve Zelfredzaamheid Vluchteling (opvoedcoach)' wil Stichting IFTIN de kennis en vaardigheden vergroten van vluchteling gezinnen over de opvoeding in Nederland. Aan de andere kant wil IFTIN een brugfunctie vervullen tussen de Nederlandse zorginstellingen en Vluchteling ouders.  |  lees meer »

Video

Startbijeenkomst Opvoedcoach voor de moeders Somalische TV