IFTIN

Stichting IFTIN is een vrijwilligersorganisatie door en voor Somalische vrouwen in Amsterdam en omstreken.

IFTIN is een stichting en heeft geen vaste medewerkers in dienst. De organisatie draait met haar projecten op de inzet van vele vrijwilligers en maakt daarnaast gebruik van adviseurs voor specifieke expertise.

Ook werkt IFTIN bij projecten nauw samen met andere organisaties: vluchtelingenorganisaties, en zelforganisaties en reguliere organisaties zoals GGD,veilig thuis en Vluchteling werk Amsterdam.

IFTIN heeft twee project medewerkers (project leider en project administratie) die op projectbasis werken. Zij zijn verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen van de organisatie, de coördinatie van activiteiten en sturen de vrijwilligers, samenwerkingsverbanden en vrijwilligers.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat uit drie leden:

  • Idman Jama (voorzitter/penningmeester)
  • Fatuma Abdikarim (secretaris)
  • Marin Farah Saïd (lid)

Nieuws

Nieuwsbrief September

In de nieuwsbrief van september lees je over de opendag in de Mansvelt, programma opvoedcoach en de activiteiten in Amsterdam.  |  lees meer »

Projecten

Programma Opvoedcoach

In het kader van het programma ' Collectieve Zelfredzaamheid Vluchteling (opvoedcoach)' wil Stichting IFTIN de kennis en vaardigheden vergroten van vluchteling gezinnen over de opvoeding in Nederland. Aan de andere kant wil IFTIN een brugfunctie vervullen tussen de Nederlandse zorginstellingen en Vluchteling ouders.  |  lees meer »

Video

Startbijeenkomst Opvoedcoach voor de moeders Somalische TV