IFTIN

Stichting IFTIN tracht haar doelen te verwezenlijken door onder andere:

  • Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en activiteiten. Dit met name ter zake van de volgende onderwerpen: Bevorderen van kennis en vaardigheden van ouders in de opvoeding.
  • Brugfuncties vervullen tussen Somalische gezinnen en instellingen.
  • Vergroten van kennis van opvoeden in Nederland en tussen twee culturen; een positief beeld van eigen en Westerse waarde met elkaar combineren.
  • Meer kennis bieden over de meest voorkomende organisaties op het gebied van gezondheid, welzijn en jeugd.
  • Het helpen in het voorkomen van opvoedprobleem, probleem kinderen en voortijdige schoolverlaters.
  • Het doorbreken van het isolement waar Somalische vrouwen en hun kinderen in verkeren.
  • Het bevorderen en stimuleren van kennis en vaardigheden noodzakelijk bij hun participatie waardoor zij mede op kunnen komen voor hun rechten.
  • Stimulering van vrouwenemancipatie en empowerment.

Nieuws

Nieuwsbrief Corona Editie

Wat heeft ons team de afgelopen maanden moeten wennen aan de Corona-situatie. Al onze agenda’s zijn omgegooid. Activiteiten en bijeenkomsten werden uitgesteld. Opeens moesten we gaan thuiswerken en de doelgroep zoveel mogelijk op afstand ondersteunen en begeleiden. Ondanks deze onzeker tijden hebben we toch zoveel mogelijk onze activiteiten weer hervat.

  |  lees meer »

Projecten

Programma Opvoedcoach

In het kader van het programma ' Collectieve Zelfredzaamheid Vluchteling (opvoedcoach)' wil Stichting IFTIN de kennis en vaardigheden vergroten van vluchteling gezinnen over de opvoeding in Nederland. Aan de andere kant wil IFTIN een brugfunctie vervullen tussen de Nederlandse zorginstellingen en Vluchteling ouders.  |  lees meer »

Video

Top tien feiten over IFTIN