IFTIN

Overzicht Projecten Online

Programma Opvoedcoach

In het kader van het programma ' Collectieve Zelfredzaamheid Vluchteling (opvoedcoach)' wil Stichting IFTIN de kennis en vaardigheden vergroten van vluchteling gezinnen over de opvoeding in Nederland. Aan de andere kant wil IFTIN een brugfunctie vervullen tussen de Nederlandse zorginstellingen en Vluchteling ouders.  |  lees meer »IFTIN Somalie

Stichting IFTIN is actief in Somalie vanaf 2015. Het doel van de stichting is invloedrijke en effectieve rol spelen in de ontwikkeling van Somalie als het gaat om vrouwen, kinderrechten en onderwijs. IFTIN heeft de afgelopen 3 jaar een groot netwerk opgebouwd in Somalie. De stichting voelt zich verbonden met het land en wil haar steentje bijdragen door kennisuitwisseling, trainingen en projecten.  |  lees meer »Inloopspreekuur

Op donderdag en vrijdagochtend kunnen mensen hier terecht met vragen, problemen en verzoeken tot ondersteuning tav formulieren, werk, huisvesting, verblijfsvergunning, onderwijs en meer.   |  lees meer »Pagina:  1  2  3  Next »

Nieuws

Nieuwsbrief September

In de nieuwsbrief van september lees je over de opendag in de Mansvelt, programma opvoedcoach en de activiteiten in Amsterdam.  |  lees meer »

Video

Startbijeenkomst Opvoedcoach voor de moeders Somalische TV