IFTIN

  • Somalische vrouwen een eigen plek geven in de Nederlandse samenleving.
  • Het bevorderen van de integratie, participatie en emancipatie van Somalische vrouwen in Nederland.
  • Het bevorderen en stimuleren van de kennis en vaardigheden van de vrouwen d.m.v. trainingen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en kunnen opkomen voor hun rechten.
  • Het doorbreken van het isolement van Somalische vrouwen en jongeren.
  • Het helpen bij opvoedproblematiek en het voorkomen van probleemgezinnen.

Nieuws

Nieuws over onze activiteiten

Vanaf maandag 24 mei gaan we weer onze fysieke activiteiten starten op onze locatie Mansveltschool. We zien er naar uit onze vrouwen weer te verwelkomen! Voor alle activiteiten geldt dat we met kleine groepjes bij elkaar komen.  |  lees meer »

Projecten

Programma Opvoedcoach

In het kader van het programma ' Collectieve Zelfredzaamheid Vluchteling (opvoedcoach)' wil Stichting IFTIN de kennis en vaardigheden vergroten van vluchteling gezinnen over de opvoeding in Nederland. Aan de andere kant wil IFTIN een brugfunctie vervullen tussen de Nederlandse zorginstellingen en Vluchteling ouders.  |  lees meer »

Video

Top tien feiten over IFTIN