IFTIN

Overzicht Berichten Online

Programma Collectieve Zelfredzaamheid Vluchteling (opvoedcoach) stichting IFTIN

Het Oranje Fonds start een nieuw driejarig programma om initiatieven te ondersteunen die zich met behulp van vrijwilligers inzetten voor kinderen en jongeren tot 21 jaar. IFTIN is gekozen als een van de initiatieven.  |  lees meer »IFTIN aanwezig bij nota speech Sigrid Kaag Minister Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Op 28 mei heeft Minister Sigrid Kaag toelichting gegeven over het beleidsnota Investeren in perspectief.  |  lees meer »Training Project vroeg begonnen veel gewonnen.

IFTIN heeft 6 bijeenkomsten gehouden over opvoeden in een nieuw land. Deze is gegeven aan een groep Syrische en Somalische moeders uit Amsterdam.  |  lees meer »Pagina:  « Prev  1  2  3  4  5  6  7  Next »

Projecten

Programma Opvoedcoach

In het kader van het programma ' Collectieve Zelfredzaamheid Vluchteling (opvoedcoach)' wil Stichting IFTIN de kennis en vaardigheden vergroten van vluchteling gezinnen over de opvoeding in Nederland. Aan de andere kant wil IFTIN een brugfunctie vervullen tussen de Nederlandse zorginstellingen en Vluchteling ouders.  |  lees meer »

Video

Top tien feiten over IFTIN