IFTIN

Overzicht Berichten Online

Nazorg/Evaluatie project

op 18 oktober heeft Iftin een afrondende bijeenkomst georganiseerd. Dit om het bereikte resultaat te bespreken met de vrouwen die hebben meegedaan aan het project.  |  lees meer »Netwerk Diner IFTIN

Op 2 september heeft IFTIN een netwerkdiner georganiseerd op een bijzondere locatie in Amsterdam. Het doel van de bijeenkomst was, om vrouwen aan te moedigen die terug willen keren naar het land van herkomst, en daar een bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van SomaliĆ«.  |  lees meer »Programma Collectieve Zelfredzaamheid Vluchteling (opvoedcoach) stichting IFTIN

Het Oranje Fonds start een nieuw driejarig programma om initiatieven te ondersteunen die zich met behulp van vrijwilligers inzetten voor kinderen en jongeren tot 21 jaar. IFTIN is gekozen als een van de initiatieven.  |  lees meer »Pagina:  « Prev  1  2  3  4  5  6  7  Next »

Projecten

Programma Opvoedcoach

In het kader van het programma ' Collectieve Zelfredzaamheid Vluchteling (opvoedcoach)' wil Stichting IFTIN de kennis en vaardigheden vergroten van vluchteling gezinnen over de opvoeding in Nederland. Aan de andere kant wil IFTIN een brugfunctie vervullen tussen de Nederlandse zorginstellingen en Vluchteling ouders.  |  lees meer »

Video

Top tien feiten over IFTIN